ขั้นตอนการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

เราทุกคนไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามทั้งอาชีพที่มีความเสี่ยงและไม่มีความเสี่ยงหรือจะเป็นบุคคลเพศใดหรือวัยใดก็ตาม จะต้องมีการตรวจสุขภาพอยู่เสมอ แม้แต่เด็กในโรงเรียนก็จะต้องมีการตรวจสุขภาพทั่วไปประจำปีหรือพนักงานไม่ว่าจะอยู่บริษัทใดก็ตาม เราจึงควรให้ความสำคัญและหมั่นตรวจสอบความผิดปกติภายในร่างกายของเราอยู่เสมอ ว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีความผิดปกติแก่อวัยวะหรือระบบต่าง ๆ ในร่างกายของเราส่วนใดบ้าง เพื่อแนวทางในการรักษาและดูแลสุขภาพต่อไป 

ความสำคัญของการตรวจ 

การตรวจสุขภาพทั่วไปนั้นจะเป็นการตรวจที่ไม่ได้เป็นการตรวจเฉพาะทาง เช่น การตรวจความสามารถในการมองเห็น ความสามารถทางการได้ยิน ความสามารถทางการหายใจ รวมทั้งความผิดปกติของปัสสาวะและเลือด ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกความผิดปกติภายในร่างกายที่ชัดเจนที่สุด โดยเมื่อพนักงานคนใดได้เข้ารับการตรวจสุขภาพทั่วไปของบริษัทแล้ว หากมีความผิดปกติเกิดขึ้น ทางแผนกพยาบาลที่มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องของสุขภาพของคนในบริษัทจะต้องมีการเรียกพนักงานคนนั้นมาพูดคุยและถามไถ่เพื่อหาถึงสาเหตุของความผิดปกตินั้น ๆ  

รวมทั้งมีการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพของตนเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและพร้อมในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น อีกส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการตรวจนั่นก็คือ น้ำหนักและส่วนสูง ซึ่งสามารถนำไปประเมินค่า BMI ได้ ซึ่งเป็นค่าที่เอาไว้ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของร่างกาย เรียกได้ว่าเอาไว้ประเมินรูปร่างของบุคคลนั้นว่ามีเกณฑ์อยู่ในระดับใด อาจจะเป็นน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์น้ำหนักตามเกณฑ์ น้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ เป็นต้น ซึ่งบุคคลที่มีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์มักจะส่งผลอย่างเห็นได้ชัดเจนก็คือค่าระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย ค่าน้ำตาลในเลือด รวมทั้งความผิดปกติอื่น ๆ ที่จะตามมาอีกมากมาย ซึ่งการมีค่าคอเรสเตอรอลหรือค่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้บุคคลนั้นเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายแรงในอนาคตได้มากมาย  

ดังนั้นหากมีการตักเตือนหรือแนะนำจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องอาจทำให้บุคคลนั้นที่มีความเข้าใจในผลของการตรวจได้และได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจจะกำลังตามมา ทำให้บุคคลนั้นนั้นอยากที่จะหันมาดูแลตนเองและใส่ใจสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น นับว่าการตรวจสุขภาพทั่วไปนั้นเป็นประโยชน์ต่อพนักงานภายในองค์กรเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังทำให้บุคคลที่ไม่เคยตรวจสุขภาพเลยหรือบุคคลที่คิดว่าตนเองนั้นเป็นคนที่แข็งแรง ไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วย ได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงว่าความจริงแล้วร่างกายของเขาสุขภาพดีอย่างที่เขาคิดถึงไม่ หากมีความผิดปกติในส่วนใดปรากฏขึ้นเขาจะได้เข้ารับการรักษาหรือเข้าไปตรวจเช็คความผิดปกตินั้นในเชิงลึกกับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและการรักษาที่เฉพาะทางต่อไป